czwartek, 21 listopada 2019

Remont kościoła w Świętem zakończony!
Kościół w Świętem to zabytek, który wymagał renowacji. Parafia w roku 2016 rozpoczęła prace renowacyjne mające na celu remont generalny elewacji kościoła. Pierwszym etapem inwestycji był remont kopuły wieży, która groziła zawaleniem. Kolejną fazą remontu było wykonanie odwodnienia oraz remont elewacji kościoła. Ze względu na bardzo wysokie koszty inwestycja ta została rozłożona w czasie na lata 2018-2019.

Rok 2019 będzie rokiem zakończenia inwestycji polegającej na remoncie elewacji kościoła św. Marcina w Świętem.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania inwestycji z trzech źródeł w tym: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków wsparło projekt kwotą 30 000,00, Gmina Środa Śląska udzieliła dotacji w kwocie 60 000,00 zł, zł oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego przyznał dotację w wysokości 20 000,00 zł. Całkowita wartość projektu to 123 590,00 zł i dzięki staraniom Parafii 89% kosztów tego zadania zostanie pokryte ze źródeł zewnętrznych.

Celem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej miejscowości Święte. Kościół pw. św. Marcina w Świętem jest jednym z najstarszych obiektów architektury sakralnej na terenie gminy. Remont obiektu jest istotny ze względu na pełnienie przez niego ważnej funkcji w rozwoju turystyki na terenie gminy, w szczególności poprzez wykorzystanie położenia wsi Święte na "Via Regia" Drodze św. Jakuba - pieszym szlaku pielgrzymkowym do Santiago de Compostela.

Dzięki realizacji inwestycji kościół w Świętem stanie się perełką architektoniczną szlaku.
czwartek, 20 czerwca 2013

Ogrodzenie placu zabaw

Dzięki wsparciu finansowemu gminy oraz pracy mieszkańców udało się ogrodzić plac zabaw w centrum wsi. Zwiększyło to bezpieczeństwo dzieci korzystających z placu zabaw.

Tak wyglądało ogrodzenie wcześniej...

A tak wyglądało nowe ogrodzenie podczas montażu.


czwartek, 11 kwietnia 2013

ks. kan. Stanisław Szewczyk 1935-2013

Dnia 8 kwietnia 2013 zmarł były, wieloletni proboszcz parafii p.w. Świętego Marcina w Świętem
ks. kan. Stanisław Szewczyk (emeryt) 
Msza żałobna we Wrocławskiej Archikatedrze 11 kwietnia 2013 o godzinie 10:00
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Sieniawie 12 kwietnia 2013 o godzinie 13:00


POKÓJ JEGO DUSZY

sobota, 30 marca 2013

niedziela, 9 września 2012

Zebranie wiejskie

DNIA 17.09.2012  (Poniedziałek) o godzinie 19.oo

ODBĘDZIE SIĘ OGÓLNOWIEJSKIE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW ŚWIĘTEGO.

Miejsce spotkania : Świetlica Wiejska;
Temat Spotkania:

-podjęcie decyzji w sprawie magla
-fundusz sołecki na rok 2013

Serdecznie zapraszamySołtys i Rada Sołecka
 

piątek, 3 sierpnia 2012

Warsztaty dla dzieci

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 5-15lat na warsztaty teatralno-plastyczne. Zapisy do dnia 20.08.2012 (ilość miejsc ograniczona).


więcej szczegółów wkrótce.