Fundusz Sołecki

"Fundusz Sołecki" w gminie Środa Śląska jest dostępny dla sołectw od roku 2010. Wieś Święte korzysta z funduszu od samego początku.

 • 2010 - Kwota 14 411zł. Przeznaczenie - remont i doposażenie kuchni w świetlicy i ogrodzenie placu zabaw (ogrodzenie placu zabaw jako plan rezerwowy do wykorzystania ewentualnych nadwyżek po remoncie kuchni)
 • 2011 - Kwota 14 431zł. Przeznaczenie - zakup wyposażenia siłowni.

Fundusz Sołecki - pytania i odpowiedzi

Co to jest Fundusz Sołecki?
Fundusz Sołecki jest to pewna kwota pieniędzy z budżetu gminy która jest przeznaczona na potrzeby konkretnego sołectwa, a o sposobie jego wykorzystania decydują mieszkańcy sołectwa

Na co można wydać pieniądze Funduszu Sołeckiego?
Pieniądze z Funduszu Sołeckiego można przeznaczyć na działania będące zadaniami gminy, służą poprawie jakości życia mieszkańców danego sołectwa i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Przykłady wykorzystania Funduszu Sołeckiego:
 • budowa, rozbudowa, remont świetlicy wiejskiej
 • wyposażenie placu zabaw
 • organizacja imprez wiejskich
 • nasadzenia zieleni, zakup sprzętu do konserwacji zieleni np: kosiarka
 • zakup koszy na śmieci
 • remont, budowa chodników
 • zakup koszy na śmieci
Kto i jak decyduje o sposobie wykorzystania Funduszu Sołeckiego?
O sposobie wykorzystania Funduszu Sołeckiego decydują mieszkańcy sołectwa podejmując odpowiednią uchwałę na Zebraniu Wiejskim.

Kto może zgłosić propozycję propozycję wykorzystania Funduszu Sołeckiego?
 • sołtys
 • rada sołecka
 • grupa 15 dorosłych mieszkańców sołectwa
Do kiedy należy podjąć decyzję o sposobie wykorzystania Funduszu Sołeckiego? 
Sołtys musi przekazać burmistrzowi uchwałę Zebrania Wiejskiego do dnia 30 września.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz