czwartek, 21 listopada 2019

Remont kościoła w Świętem zakończony!
Kościół w Świętem to zabytek, który wymagał renowacji. Parafia w roku 2016 rozpoczęła prace renowacyjne mające na celu remont generalny elewacji kościoła. Pierwszym etapem inwestycji był remont kopuły wieży, która groziła zawaleniem. Kolejną fazą remontu było wykonanie odwodnienia oraz remont elewacji kościoła. Ze względu na bardzo wysokie koszty inwestycja ta została rozłożona w czasie na lata 2018-2019.

Rok 2019 będzie rokiem zakończenia inwestycji polegającej na remoncie elewacji kościoła św. Marcina w Świętem.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania inwestycji z trzech źródeł w tym: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków wsparło projekt kwotą 30 000,00, Gmina Środa Śląska udzieliła dotacji w kwocie 60 000,00 zł, zł oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego przyznał dotację w wysokości 20 000,00 zł. Całkowita wartość projektu to 123 590,00 zł i dzięki staraniom Parafii 89% kosztów tego zadania zostanie pokryte ze źródeł zewnętrznych.

Celem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej miejscowości Święte. Kościół pw. św. Marcina w Świętem jest jednym z najstarszych obiektów architektury sakralnej na terenie gminy. Remont obiektu jest istotny ze względu na pełnienie przez niego ważnej funkcji w rozwoju turystyki na terenie gminy, w szczególności poprzez wykorzystanie położenia wsi Święte na "Via Regia" Drodze św. Jakuba - pieszym szlaku pielgrzymkowym do Santiago de Compostela.

Dzięki realizacji inwestycji kościół w Świętem stanie się perełką architektoniczną szlaku.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz